2TM2,3

Przyjdź (1997)

1. Genesis
2. Marana Tha
3. Jezus jest Panem
4. Psalm 8
5. Kto nas odłączy
6. Kantyk trzech młodzieńców
7. Uwiodłeś mnie Panie
8. Benedictus
9. W obliczu aniołów
10. Magnificat
11. Getsemani
12. Słuchaj Izraelu
cover_2tm23_przyjdz

2TM2,3 (1999)

1. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad
2. Druga Pieśń Sługi Pańskiego
3. Psalm 13
4. Shlom Lech Mariam
5. Jahwe, tyś Bogiem mym
6. Psalm 34
7. Psalm 103
8. Psalm 18
9. Czwarta Pieśń Sługi Pańskiego
10. Bądź wola Twoja
11. Amen
12. Kim jest ta
13. Stabat Mater
14. Z tą samą miłością, w tym samym duchu
15. Psalm 51
Rock, metal Płyta: 2Tm2,3 - 2TM2,3

Pascha 2000 (2000)

1. Shalom
2. Psalm 40
3. Psalm 122
4. Szema Izrael
5. List do Kościoła
6. Psalm 23
7. Nie lękaj się
8. Pozwólcie dzieciom
9. Gdzie ona jest?
10. Effatha
11. Psalm 130
cover_2tm23_pascha_2000

888 (2006)

1. Biada, biada
2. 888
3. Słowo
4. Lew Hadasz
5. Psalm 108
6. Miłość
7. Nie umrę
8. Emmanuel
9. Debora
10. Wyjdź
11. Jestem z tobą
12. Psalm 63
13. Wojna
14. Homilia Melitona
cover_2tm23_888

dementi (2008)

1. Każda rzecz ma swój czas
2. O Boże, Tyś jest mym Bogiem
3. Zaśpiewam i zagram
4. Kiedy Izrael był dziecięciem
5. Miłuję Pana
6. Nie karz mnie Panie w swym gniewie
7. Gdy usłyszałem Jego głos
8. Ufaj Izraelu
9. Nad rzekami Babilonu
10. dementi
11. Ty, któryś jest wierny
12. A głupi myśli, że nie ma Boga
13. Łania
14. Wysławiajcie Pana
cover_2tm23_dementi